Клиникалық базалар

КӘСІПТІК ТӘЖІРИБЕ ЖӘНЕ КЛИНИКАЛЫҚ ЖҰМЫС БӨЛІМІ

Кәсіби тәжірибе жоғары оқу орнында оқу процесінде алынған теориялық білімді бекітуге, практикалық дағдылар мен құзыреттіліктерді меңгеруге бағытталған.

5В130100 “Жалпы медицина”, 5В130200 “Стоматология”, 5В110300 “Фармация”, 5В110100 “Мейірбике ісі”, 5В110200 “Қоғамдық денсаулық сақтау” мамандықтары бойынша жоғары оқу орны студенттерінің кәсіптік практикасының негізгі түрлері: оқу, оқу-өндірістік, өндірістік, диплом алдындағы практика болып табылды.

Сізге “бакалавриатта кәсіптік практиканы ұйымдастыру және өткізу қағидаларын” жүктеп алуды ұсынамыз”: PR-03-10-05 организации и проведении проф.практики (1)

ПРАКТИКА ТҮРЛЕРІ:

Мамаңдықтар Курс Оқу жоспары бойынша практика атауы Кредиттер саны Сағат Тәжірибе өту күндері
5В130100

Жалпы медицина

1 курс Оқу практикасы

«Кіші медициналық қызметкердің көмекшісі»

2 30 2 семестр, жазғы практика

(1 апта)

3 курс Өндірістік тәжірибе

«Емшара мейірбикесінің көмекшісі»

1 75 5, 6 семестр

(2,5 апта)

4 курс Өндірістік тәжірибе

«Ординатор дәрігерінің көмекшісі»

Ішкі аурулар (38 ч) 2 150 6 семестр, жа практика

(5 апта)

Хирургиялық аурулар (38 ч)
Балалар аурулары (37 ч)
Акушерлік және гинекология (37 ч)
5 курс Өндірістік тәжірибе

«Жедел және шұғыл көмек дәрігерінің көмекшісі»

2 150 8 семестр, жазғы практика

(5 апта)

5В130200 Стоматология 1 курс Оқу практикасы «Стоматологиялық кабинет мейірбикесінің көмекшісі» 2 30 2 семестр, жазғы практика

(1 апта)

2 курс Оқу практикасы

«Тіс техникалық зертханасының лаборанты»

2 30 4 семестр, жазғы практика

(1 апта)

3 курс Оқу-өндірістік тәжірибе

«Стоматологиялық Гигиенист»

2 30 6 семестр, жазғы практика

(1 нед.)

4 курс Өндірістік тәжірибе

«Дәрігер-стоматолог ассистенті»

Дәрігер-стоматолог-терапевт ассистенті (75 сағат) 2 150 8 семестр, жазғы практика

(2,5 апта)

Дәрігер-стоматолог-хирург ассистенті (75 сағат) 8 семестр, жазғы практика

(2,5 апта)

5 курс Ассистент врача-стоматолога-терапевта детского (75 сағат) 2 150 10 семестр, кесте бойынша (2,5 апта)
Дәрігер-стоматолог-балалар хирургінің ассистенті (75 сағат) 10 семестр, кесте бойынша

(2,5 апта)

5В110300

Фармация

1 курс Ботаника пәні бойынша оқу практикасы 2 30 2 семестр, жазғы практика

(1 апта)

2 курс Мамандыққа енгізу бойынша оқу практикасы 2 30 4 семестр, жазғы практика

(1 апта)

3 курс 1. Дәрілік түрлер технологиясы бойынша оқу практикасы 2 30 6 семестр, жазғы практика

(1 апта)

2. Өндірістік тәжірибе

«Фармацевтикалық қызметті ұйымдастыру»

1 75 6 семестр, жазғы практика

(2,5 апта)

4 курс 1. Фармацияны басқару және экономика бойынша өндірістік практика 1 75 8 семестр, қысқы практика

(2,5 апта)

2. Фармакогнозия бойынша өндірістік практика 1 75 8 семестр, жазғы практика

(2,5 апта)

3. Дәрілердің өнеркәсіптік технологиясы бойынша өндірістік тәжірибе 1 75 8 семестр, жазғы практика

(2,5 апта)

5 курс 1. Дәрілік заттардың сапасын бақылау және стандарттау бойынша өндірістік практика 1 75 9 семестр, қысқы практика

(2,5 апта)

2. Токсикологиялық химия бойынша өндірістік практика 1 75 10 семестр, жазғы практика

(2,5 апта)

5В110200

Қоғамдық деңсаулық сақтау

2 курс Оқу практикасы “микробиологиялық зертхананың лаборанты ретінде» 2 30 4 семестр, жазғы практика

(1 апта)

3 курс Өндірістік тәжірибе

«Радиационная гигиена» (75 часов))

«Медицинская статистика» (75 часов))

2 150 6 семестр, жазғы практика

(2,5 апта)

(2,5 апта)

4 курс Өндірістік тәжірибе

«Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау. Қоғамдық денсаулық сақтау»

2 150 8 семестр, жазғы практика

(5 апта)

5В110100

Мейірбеке ісі

1 курс Оқу практикасы

«Қауіпсіз мейірбикелік күтім»

5 150 2 семестр, жазғы практика

(5 апта)

2 курс Оқу практикасы

«Педиатриядағы мейірбикелік күтім»

10 150 4 семестр, жазғы практика

(5 апта)

3 курс Өндірістік тәжірибе

«Хирургиядағы мейірбикелік күтім»

2 150 5 семестр, қысқы практика

(5 апта)

Өндірістік тәжірибе

«Акушерлік және гинекологиядағы мейірбикелік күтім»

2 150 6 семестр, жазғы практика

(5 апта)

4 курс Өндірістік тәжірибе

«Мейірбике ісі бакалавры»

2 150 8 семестр, жазғы практика

(5 апта)

СТУДЕНТ-ПРАКТИКАНТТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

 • Туындаған мәселелер бойынша практика базасының басшысына және әкімшілігіне әдістемелік көмек алу;
 • практика басшыларының келісімі бойынша ашық жиналыстарға қатысу;
 • қажет болған жағдайда мазмұнын, режимін, практика мерзімдерін өзгерту мәселелері бойынша практика жөніндегі маманға жүгіну;
 • тәжірибені ұйымдастыруды жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу.

ПРАКТИКА КЕЗІНДЕ СТУДЕНТ-ПРАКТИКАНТ МІНДЕТТІ:

 • практика бағдарламасында көзделген тапсырмаларды толық көлемде орындау;
 • ұйымда қолданылып жүрген ішкі тәртіп ережелеріне бағыну;
 • жауапкершілік орындалған жұмыс үшін және оның нәтижелері;
 • практика күнделігін жүргізу, Орындалатын жұмыстардың барлық түрлерін, бақылау нәтижелерін және оларды талдауды тіркеу;
 • кафедраға есептік құжаттаманы (күнделік-есеп, пікір немесе мінездеме, практикалық дағдыларды орындаудың сандық есебі), кәсіпорынның қолдарымен, мөрлерімен расталған уақытында тапсыру;
 • практика бағдарламасы бойынша тапсырмаларды орындаудың бақылау мерзімдерін сақтау, уақытында есеп беру;
 • белгіленген мерзімде практикаға шығуға мүмкіндік бермеген ауырған немесе басқа да объективті себептер жағдайында практика бағдарламасын басқа мерзімде пысықтау;
 • еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария ережелерін зерделеу және сақтау.

КЛИНИКАЛЫҚ БАЗАЛАР

Кәсіптік практика және клиникалық жұмыс бөлімімен қаланың, облыстың 85 клиникалық базасымен, аудандармен, ұзақтығы 1 жылдан 3 жылға дейінгі білім алушылар контингентіне байланысты (студенттер, резиденттер) бірлесіп ынтымақтастық туралы келісім-шарт жасалды.

Келесі кестеде клиникалық тізбе берілген. Жыл сайын клиникалық базалардың тізбесі мамандықтар бойынша даярлау, оқу-өндірістік тәжірибе өткізу, штаттық ПОҚ талап етілетін қажеттіліктерді ескере отырып қайта қаралады. Студенттерді клиникаға жіберу санитарлық кітапшаны рәсімдеу бойынша жүзеге асырылады.

Базалық мекеменің дайындық дәрежесі оқу жылының басында клиника бойынша жауапты және курс жетекшісімен анықталады.

№ п\п Адрес клинической базы Наименование организации
г. Алматы, ул. Курмангазы, 98 «Компания Интермед» ЖШС
г. Алматы, мкр. Калкаман Алматы қ. ДСБ ШЖҚ «№1 Қалалық клиникалық аурухана» МКК
г. Алматы, пр. Абая,91 «Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты» АҚ
г. Алматы, ул. Толе би, 95а «Құрмет Белгісі» орденді Қазақ көз аурулары ғылыми-зерттеу институты» ЖШС
г. Алматы, ул. Бекхожина, 5 «Қазақстан Республикасының фтизиопульмонология Ұлттық ғылыми орталығы» ШЖҚ РМК
г. Алматы, ул. Жибек жолы,124 «Қалалық адам ұрпағым өрбіту Орталығы» ШЖҚ МКК
г. Алматы, ул. Утепова, 3 «Алматы Онкологиялық орталығы» ШЖҚ КМК
мкр. Айгерим 2, ул. Мамытова, 99/1 В.М. Савинов атындағы SVS клиникасы
г. Алматы, ул. Казбек би, 96 Алматы қ. ҚДБ ШЖҚ «Қалалық жедел жәрдем ауруханасы» КМК
г. Алматы, ул. Демченко,83б ШЖҚ «Алматы көпсалалы клиникалық ауруханасы» МКК
г. Алматы, ул. Айтеке би 120 «Кардиология және ішкі аурулар ғылыми-зерттеу институты» АҚ
мкр. Калкаман-2 Алматы қ. ДСБ ШЖҚ «№1 Қалалық клиникалық аурухана» МКК
г. Алматы, ул. Жубанова,11 Алматы қ. ДСБ ШЖҚ «Қалалық перинаталды орталық» МКК
г. Алматы, ул. Желтоксан,62 «А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық хирургия ғылыми орталығы» АҚ
пос. Отеген Батыра, Титова, 30 Іле ауданының ШЖҚ «Іле аудандық орталық ауруханасы» МКК
мкр. Аксай-4, дом 117 «Сұңқар» медициналық орталығы ЖШС
мкр. Шанырак, ул. Жанкожа батыра,193а Алматы қ. ДСБ «№22 қалалық емхана» ШЖҚ МКК
г. Алматы, ул. Манаса, 65 Алматы қ. ДСБ «Тері-венерологиялық диспансері» ШЖҚ МКК
Бостандыкский район, ул. Байзакова 299а ШЖҚ «Балалар қалалық клиникалық жұқпалы аурулар ауруханасы» МКК
г. Каскелен, ул. Жангозина,14 Қарасай ауданының ШЖҚ «Қарасай аудандық орталық ауруханасы» МКК
г.Талгар, Павлова, 5а «Алматы облысының Денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Талғар аудандық орталық ауруханасы» ШЖҚ МКК
г. Алматы, ул. Басенова, 2 ШЖҚ «Перинатология және балалар кардиохирургия орталығы» МКК
г. Алматы, ул. Достык, 220 Алматы қ. ДСБ ШЖҚ «№5 Қалалық клиникалық аурухана» МКК
г. Алматы, ул. Джандосова,53 «ҚР ҚМ Орталық әскери стоматологиялық емханасы» РММ
г. Алматы, ул. Басенова, 2 Алматы қ. ДСБ «№17 қалалық емханасы» ШЖҚ МКК
г. Алматы, ул. Карасай батыра,152 «Авторлық медицина» ШЖС
г. Алматы, ул. Жандосова,6 Алматы қ. ДСБ «Орталық қалалық клиникалық аурухана» ШЖҚ МКК
пос. Отеген Батыра, мкр. Куат, ул. Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35 ГКП на ПХВ «Алматинская региональная детская клиническая больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»
г. Алматы, ул. Толе би, 249 Алматы қ. ҚДБ «№8 қалалық емхана» ШЖҚ КМК
г. Алматы, ул. Папанина, 220 Алматы қ. ҚДБ ШЖҚ «№4 қалалық клиникалық аурухана» КМК
Коктем-2, дом.13, оф.21 «Доктор Курбановтың офтальмологиялық орталығы» ЖШС
г. Алматы, ул. Жамакаева, 254/1 «Хирургия институты» ЖШС
г. Алматы, ул. Каблукова, 117 А Алматы қ. ДСБ «Психикалық сауықтыру орталығы» ШЖҚ МКК
г. Алматы, ул. Макатаева,10 Алматы қ. ДСБ ШЖҚ «Қалалық дәрігерлік-әлеуметтік саулық наркологиялық орталығы» МКК
г. Алматы, ул. Тургут Озала, 101 «Макиза медицинский центр Асмед №1» ЖШС
г. Алматы, ул. Толе би, 249 «Орталық отбасылық клиника» медициналық орталығы
г. Алматы, ул. Демченко,83 ШЖҚ «Алматы регионалдық онкологиялық диспансері» МКК
г. Алматы, мкр. Орбита-3, д.12 ШЖҚ «№4 қалалық емхана» МКК
г. Алматы, ул. Гоголя 53/63,124 ШЖҚ «№1 қалалық емхана» МКК
г. Алматы,ул.Толе би, 93 ШЖҚ «Қалалық кардиологиялық орталығы» МКК
г. Алматы, пр. Достык, 125 «Акушерлік, гинекология және перинатология ғылыми орталығы» АҚ
г. Алматы, ул. Утеген батыра 11А «ХАК медициналық орталығы» ЖШС
г. Алматы, ул. Манаса, 40 ШЖҚ «Балалар шұғыл медициналық жәрдем орталығы» МКК
г. Алматы, мкр. 12,дом 19 ШЖҚ «№16 қалалық емхана» МКК
мкр. Шугыла, зд.340а ШЖҚ «№36 қалалық емхана» МКК
мкр. Достык, ул. Ильича, 17 ШЖҚ «№15 қалалық емхана» МКК
г. Алматы, ул. Толе би, 289, оф 507 «Неврология, эпилептология және оңалту» ЖШС
г. Алматы, ул. Амангельды, 88 «Республикалық психикалық денсаулық ғылыми-практикалық орталығы» ШЖҚ РМК
г. Алматы, мкр. Айнабулак-3, ул. Жумабаева, 87 ШЖҚ «№11 қалалық емхана» МКК
мкр. Акжар, ул. Даулеткерей, 100А ШЖҚ «№27 қалалық емхана» МКК
г. Алматы, ул. Толе би, 88 «С.Ж. Асфендияров атындығы Қазақ ұлттық медицина университеті» КЕАҚ
г. Алматы, ул. Попова, 23 ШЖҚ «№12 қалалық емхана» МКК
мкр. Карасу, ул. Баганалы Орда, 33А «VIP-IT» ЖШС
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 410/78 «Нур-Стом» ЖК
г. Алматы, ул. Сеченова, 28 «Достар Мед» ЖШС
г. Алматы, ул. Тулебаева, 79/133 «Intisarmed» ЖШС
Алматинская обл., Илийский район, пос. Жапек-Батыр, ул. Кожанова, 10А. «Dara Dent» ЖШС
г. Алматы, ул. Жарокова 187б «Eurodent» ЖШС
Алматинская обл., Карасайская р-н, Сиргели, 8 квартал, 72 «Нуржамал стоматология» ЖШС
г. Алматы, ул. Байзакова 295 Алматы қ. ДСБ ШЖҚ «Изатима Жекенова атындағы қалалық клиникалық жұқпалы аурулар ауруханасы» МКК
г. Алматы, пр. Райымбека 60 ҚР ДСМ ШЖҚ РМК «Қазақ дерматология және инфекциялық аурулар ғылыми орталығы»
г. Алматы, ул. бульвар Бухар жырау,14 Алматы қаласы ҚДБ ШЖҚ «Қалалық студенттік емхана» КМК
г. Алматы, ул. Досмухамедова, 86 ҚР БҒМ Ғылым комитетінің «М.А. Айтхожин атындағы Молекулалық биология және биохимия институты» ШЖҚ РМК
г. Алматы, ул. Айтеке би, 120/25 «Алматы Жас медиктер қауымдастығы» Қоғамдық Бірлестігі, ҚР заңнамасына сәйкес тіркелген коммерциялық емес ұйым
г. Алматы, ул. Басенова, 2в « Академик Б.У. Жарбосынов атындағы урология ғылыми орталығы» АҚ
г. Алматы, Алатауский район, мкр. Алгабас-6, 371/3 ШЖҚ «№29 қалалық емхана» МКК
г. Алматы, Ауезовский район, мкр. 12, дом 17 Алматы қаласы ДСБ «Ерте балаларды оңалту орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
г. Алматы, 13 военный городок, ул. Красногорская, 2 ҚР Қорғаныс министрлігінің әскери клиникалық госпиталь РММ
г. Алматы, мкр. Жетысу-3, 2а «Медцентр-Рахат» ЖШС
г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Гагарина 250, офис 42 «Дерматовенерология және косметология ғылыми-практикалық орталығы» ЖШС
Алматинская область, Талгарский район, Кендалинский с.о., с. Актас, без улицы, 8 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің «Жіті бақыланатын мамандандырылған үлгідегі республикалық психиатриялық аурухана» мемлекеттік мекемесі
г. Алматы, ул. Папанина, 220 Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының «№19 қалалық емхана» ШЖҚ МКК
г. Алматы, Медеуский район, мкр. Алатау, ул. Жетбаева, 28 Алматы қаласы денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Алатау» қалалық ауруханасы» МКК
г. Тараз, пр. Жамбыла, 115А «ДиАл» Стоматология» мемлекеттік емес мекеме
г. Алматы, ул. Казыбек би, 115 ШЖҚ «Медициналық жедел жәрдем Станциясы» ММК
г. Алматы, ул. Айтиева, 130 «Молекулалық медицина орталығы» ЖШС
г. Алматы,ул. Бухар Жырау/угол ул.Маркова д.27/5, пом. 572, ул. Брусиловского, 232 «LS-clinic» ЖШС
г. Алматы,ул. Тулебаева, 4, «Zere-Med» ЖШС
г. Алматы,ул. Панфилова, 139, «Орталық клиникалық аурухана» АҚ
г. Алматы,ул. Жахангер,14, ҚР ДСМ «Масғұт Айқымбаев атындағы аса қауіпті инфекциялар Ұлттық ғылыми орталығы» ШЖҚ РМК
г. Алматы, ул. Тимирязева ,д. 36, уг. Байзакова ҚР БҒМ ҒК «Ботаника және фитоинтродукция институты» ШЖҚ РМК
Алматинская обл., Карасайский р/н, Естальский с/о, пос.Кокозек, «Kelun-Kazpharm» ЖШС
г. Алматы, ул. Жибек жолы, 5 ҚР ДСМ тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы қаласының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті
г. Нур-Султан, 010000, пр. Мәңгілік Ел, 20 ҚР ДСМ Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің «Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК
г. Алматы, ул. Станкевича 44/21 «Садыхан әлеуметтік аптека» ЖШС

Акушерство и гинекология, в том числе и детская

Выпускнику, завершившему обучение по специальности «акушерство и гинекология, в том числе и детская » выдается сертификат с присуждением квалификации «акушер-гинеколог, в том числе и детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача акушер-гинеколога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

Общественное здравоохранение (5В110200)

Выпускнику, завершившему обучение по специальности 5В110200 «Общественное здравоохранение» выдается диплом с присуждением академической степени «бакалавр Общественное здравоохранение».

Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в магистратуре.
Врач общей практики

Выпускнику, завершившему обучение по специальности «врач общей практики».

Выдается сертификат с присуждением квалификации «врач общей практики» и Свидетельство об окончании интернатуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача общей практики. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в резидентуре, магистратуре.

Стоматология

Выпускнику, завершившему обучение по специальности «стоматология» выдается сертификат с присуждением квалификации «врач стоматолог» и свидетельство об окончании интернатуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача стоматолога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в резидентуре, магистратуре.

Педиатрия

Выпускнику, завершившему обучение по специальности «педиатрия » выдается сертификат с присуждением квалификации «педиатр», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача педиатра. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

Онкология

Выпускнику, завершившему обучение по специальности «онкология » выдается сертификат с присуждением квалификации «онколог», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача онколога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

Кардиология, в том числе и детская

Выпускнику, завершившему обучение по специальности «кардиология, в том числе и детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «кардиолог, в том числе и детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача кардиолога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

Оториноларингология, в том числе и детская

Выпускнику, завершившему обучение по специальности «оториноларингология, в том числе и детская » выдается сертификат с присуждением квалификации «оториноларинголог, в том числе и детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача оториноларинголога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

Психиатрия

Выпускнику, завершившему обучение по специальности «психиатрия » выдается сертификат с присуждением квалификации «психиатр», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача психиатра. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

Лучевая диагностика

Выпускнику, завершившему обучение по специальности «лучевая диагностика» выдается сертификат с присуждением квалификации «врач лучевой диагностики», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача лучевой диагностики. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

Офтальмология, в том числе и детская

Выпускнику, завершившему обучение по специальности «офтальмология, в том числе и детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «офтальмолог, в том числе и детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача офтальмолога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

Вступительный экзамен по профилю группы образовательных программ резидентуры проводится с 8 по 16 августа календарного года, зачисление – до 28 августа календарного года.

Дерматовенерология, в том числе и детская

Выпускнику, завершившему обучение по специальности «дерматовенерология, в том числе и детская » выдается сертификат с присуждением квалификации «дерматовенеролог, в том числе и детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача дерматовенеролога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

Анестезиология и реаниматология, в том числе и детская

Выпускнику, завершившему обучение по специальности «анестезиология и реаниматология, в том числе и детская » выдается сертификат с присуждением квалификации «анестезиолог и реаниматолог, в том числе и детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача анестезиолога и реаниматолога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

Медицина чрезвычайных ситуация и катастроф

Выпускнику, завершившему обучение по специальности «медицина чрезвычайных ситуация и катастроф» выдается сертификат с присуждением квалификации «врача медицины чрезвычайных ситуация и катастроф», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача МЧС. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

Урология и андрология, в том числе и детская

Выпускнику, завершившему обучение по специальности «урология и андрология, в том числе и детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «уролог-андролог, в том числе и детская», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача уролога-андролога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

Пульмонология, в том числе и детская

Выпускнику, завершившему обучение по специальности «пульмонология, в том числе и детская » выдается сертификат с присуждением квалификации «пульмонолог, в том числе и детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача пульмонолога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

Общая хирургия

Выпускнику, завершившему обучение по специальности «общая хирургия» выдается сертификат с присуждением квалификации «врач хирург», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача врача хирурга. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

Терапия

Выпускнику, завершившему обучение по специальности «терапия» выдается сертификат с присуждением квалификации «терапевт», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача врача терапевта. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

Аллергология и иммунология, в том числе и детская

Выпускнику, завершившему обучение по специальности «аллергология и иммунология, в том числе и детская » выдается сертификат с присуждением квалификации «аллерголог-иммунолог, в том числе и детская », свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача врача аллерголога-иммунолога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

Общественное здравоохранение (6М110200)

В магистратуру Университета принимаются граждане РК и лица без гражданства, освоившие образовательные программы высшего образования (имеющие документ государственного образца о высшем профессиональном образовании, подтверждающий получение квалификации «бакалавр» или «дипломированный специалист).

Предшествующий уровень образования лиц, желающих освоить образовательные программы магистратуры: высшее профессиональное образование по специальностям: 5В110200 — «Общественное здравоохранение», 5B130100 — «Общая медицина», 5B130200 — «Стоматология», 5В110100 — «Сестринское дело», 5В110300 — «Фармация», 5B030100 — «Юриспруденция», 5B050600 – «Экономика», 5B050700 — «Менеджмент», 5В051000 – «Государственное и местное управление», 5В051300 – «Мировая экономика».

«Медицина (6М110100)

В магистратуру Университета принимаются граждане РК и лица без гражданства, освоившие образовательные программы высшего образования (имеющие документ государственного образца о высшем профессиональном образовании, подтверждающий получение квалификации «бакалавр» или «дипломированный специалист).

Предшествующий уровень образования лиц, желающих освоить образовательные программы магистратуры: высшее профессиональное образование по специальностям: 5B130100 — «Общая медицина», 040100 – «Лечебное дело», 040200 – «Педиатрия», 040600 – «Восточная медицина», 5B130200 — «Стоматология», 5В110400 — «Медико-профилактическое дело.

ЖАЛПЫ МЕДИЦИНА (5В130100)

5В130100 “Жалпы медицина” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “Жалпы медицина бакалавры”академиялық дәрежесі берілген диплом беріледі.

Түлектер одан әрі интернатурада, магистратурада оқуын жалғастыруға құқылы.

ФАРМАЦИЯ (5B110300)

Оқуды аяқтаған түлекке 5B110300 “Фармация ” бiтiргеннен кейін Фармация бакалавры академиялық дәрежесі бар диплом беріледі. Түлектер одан әрі оқуды интернатурада жалғастыра алады.

ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ (5B110200)

Оқуды аяқтаған түлекке 5B110200 “Қоғамдық денсаулық сақтау ” бакалавры академиялық дәрежесі бар диплом беріледі. Түлектер одан әрі оқуды магистратурада жалғастыра алады.

МЕЙІРБИКЕ ІСІ (5B110100)

Оқуды аяқтаған түлекке 5B110100 “Мейiрбике iсi ” бакалавры академиялық дәрежесі бар диплом беріледі. Түлектер одан әрі оқуды магистратурада жалғастыра алады.

Стоматология (5B130200)

Бойынша оқуды аяқтаған түлекке 5B130200 “Стоматология” бiтiргеннен кейін Стоматология бакалавры академиялық дәрежесі бар диплом беріледі. Түлектер одан әрі оқуды интернатурада жалғастыра алады.

ЖАЛПЫ ПРАКТИКА ДӘРІГЕРІ

“Жалпы практика дәрігері”мамандығы бойынша оқуды аяқтаған бітірушіге “Жалпы практика дәрігері” біліктілігі берілген сертификат және интернатураны бітіргені туралы куәлік беріледі, жалпы практика дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке жіберіледі. Бітірушілердің резидентурада, магистратурада одан әрі оқуын жалғастыруға құқығы бар.

Стоматология

“Стоматология” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “дәрігер стоматолог” біліктілігі берілген сертификат және интернатураны бітіргені туралы куәлік, стоматолог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке жіберілгендігі туралы куәлік беріледі. Бітірушілердің резидентурада, магистратурада одан әрі оқуын жалғастыруға құқығы бар.

Университет магистратурасына жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын меңгерген (“бакалавр” немесе “дипломды маман” біліктілігін алғандығын растайтын Жоғары кәсіптік білімі туралы мемлекеттік үлгідегі құжаты бар) ҚР азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар қабылданады.

Магистратураның білім беру бағдарламаларын меңгеруге ниет білдірген тұлғалардың білім деңгейі: 5В110200 — “Қоғамдық денсаулық сақтау”, 5B130100 — “Жалпы медицина”, 5B130200 — “Стоматология”, 5В1100100 — “Мейірбике ісі”, 5В110300 — “Фармация”, 5B030100 — “Құқықтану”, 5B050600 – “Экономика”, 5B050700 — “Менеджмент”, 5В051000 – “Мемлекеттік және жергілікті басқару”, 5В051300 – “Әлемдік экономика”мамандықтары бойынша жоғары кәсіптік білім.

“МЕДИЦИНА (6М110100)”

Университет магистратурасына жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын меңгерген (“бакалавр” немесе “дипломды маман” біліктілігін алғандығын растайтын Жоғары кәсіптік білімі туралы мемлекеттік үлгідегі құжаты бар) ҚР азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар қабылданады.

Магистратураның білім беру бағдарламаларын меңгеруге ниет білдірген тұлғалардың білім деңгейі: 5B130100 — “Жалпы медицина”, 040100 – “Емдеу ісі”, 040200 – “Педиатрия”, 040600 – “Шығыс медицинасы”, 5B130200 — “Стоматология”, 5В110400 — “Медициналық-профилактикалық іс.

1. АКУШЕРЛІК ЖӘНЕ ГИНЕКОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР

“Акушерлік және гинекология, оның ішінде балалар” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “акушер-гинеколог, оның ішінде балалар” біліктілігін беретін сертификат, акушер-гинеколог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі

Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

ПЕДИАТРИЯ

“Педиатрия” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “педиатрия” біліктілігі берілген сертификат, резидентураны бітіргені туралы куәлік, педиатр дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсат беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

ОНКОЛОГИЯ

“Онкология” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “онколог” біліктілігі берілген сертификат, резидентураны бітіргені туралы куәлік, онколог дәрігері ретінде дербес практикалық қызметке жіберілгендігі туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

КАРДИОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР КАРДИОЛОГИЯСЫ

“Кардиология, оның ішінде балалар кардиологиясы” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “кардиолог, оның ішінде балалар кардиологы” біліктілігі берілген сертификат, кардиолог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау – күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯСЫ

“Оториноларингология, оның ішінде балалар” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “оториноларинголог, оның ішінде балалар” біліктілігі берілген сертификат, оториноларинголог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

ПСИХИАТРИЯ

“Психиатрия” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған бітірушіге “психиатр” біліктілігі берілген сертификат, психиатр дәрігер ретінде дербес практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

СӘУЛЕЛІК ДИАГНОСТИКА

“Сәулелік диагностика” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “сәулелік диагностика дәрігері” біліктілігі берілген сертификат, сәулелік диагностика дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР ОФТАЛЬМОЛОГИЯСЫ

“Офтальмология, оның ішінде балалар” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “офтальмолог, оның ішінде балалар” біліктілігі берілген сертификат, резидентураны бітіргені туралы куәлік, офтальмолог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке жіберілгендігі туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ, ОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯСЫ

“Дерматовенерология, оның ішінде балалар” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “дерматовенеролог, оның ішінде балалар” біліктілігі берілген сертификат, дерматовенеролог дәрігер ретінде дербес практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ ЖӘНЕ РЕАНИМАТОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ ЖӘНЕ РЕАНИМАТОЛОГИЯ

“Анестезиология және реаниматология, соның ішінде балалар” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “анестезиолог және реаниматолог, соның ішінде балалар” біліктілігі берілген сертификат, анестезиолог және реаниматолог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ЖӘНЕ АПАТТАР МЕДИЦИНАСЫ

“Төтенше жағдайлар және Апаттар медицинасы” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “Төтенше жағдайлар және Апаттар медицинасы дәрігері” біліктілігі берілген сертификат, резидентураны бітіргені туралы куәлік, ТЖМ дәрігері ретінде дербес практикалық қызметке жіберілгені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

УРОЛОГИЯ ЖӘНЕ АНДРОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР УРОЛОГИЯСЫ

“Урология және андрология, соның ішінде балалар” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “уролог-андролог, соның ішінде балалар уролог” біліктілігі берілген сертификат, уролог-андролог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР ПУЛЬМОНОЛОГИЯСЫ

“Пульмонология, оның ішінде балалар” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “пульмонолог, оның ішінде балалар” біліктілігі берілген сертификат, пульмонолог дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

ЖАЛПЫ ХИРУРГИЯ

“Жалпы хирургия” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “хирург дәрігері” біліктілігі берілген сертификат, резидентураны бітіргені туралы куәлік, хирург дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсат беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

ТЕРАПИЯ

“Терапия” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “терапевт” біліктілігі берілген сертификат, резидентураны бітіргені туралы куәлік, терапевт дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке жіберілгендігі туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

АЛЛЕРГОЛОГИЯ ЖӘНЕ ИММУНОЛОГИЯ, ОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР АЛЛЕРГОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ ИММУНОЛОГИЯСЫ

“Аллергология және иммунология, оның ішінде балалар аллергологиясы” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “аллерголог-иммунолог, оның ішінде балалар аллергологы” біліктілігі берілген сертификат, аллерголог-иммунолог дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.
PUBLIC HEALTH (6М110200)

Citizens of the Republic of Kazakhstan and stateless persons who have mastered the educational programs of higher education (having a state standard document on higher professional education confirming receipt of the qualification “Bachelor” or “graduate specialist” are admitted to the Master’s program of the University.

The previous level of education of applicants for master’s education programs: higher professional education in the specialties: 5В110200 – “Public Health”, 5B130100 – “General Medicine”, 5B130200 – “Dentistry”, 5V110100 – “Nursing”, 5V110300 – “Pharmacy”, 5B030100 – “Jurisprudence”, 5B050600 – “Economics”, 5B050700 – “Management”, 5B051000 – “State and local government”, 5B051300 – “World economy”.

“MEDICINE (6M110100)

Citizens of the Republic of Kazakhstan and stateless persons who have mastered the educational programs of higher education (having a state standard document on higher professional education confirming receipt of the qualification “Bachelor” or “graduate specialist” are admitted to the Master’s program of the University.

The previous level of education of applicants for master’s programs: higher professional education in the field of: 5B130100 – General Medicine, 040100 – General Medicine, 040200 – Pediatrics, 040600 – Eastern Medicine, 5B130200 – Dentistry, 5В110400 – “Medical and preventive care.

Роль личности медицинского работника и видных деятелей медицины в период Великой Отечественной Войны (военные медики, ученые и т.д.).

Организация военного и гражданского здравоохранения во время Великой Отечественной Войны (сортировка, военные эвако- и тыловые госпитали, медицинская помощь раненому и пострадавшему населению).

Оказание первичной медико-санитарной помощи: доврачебной, врачебной и специализированной и организация противоэпидемических мероприятий в годы Великой Отечественной Войны

В рамках конференции будет организована тематическая выставочная экспозиция, посвященная 75-летнему юбилею Победы, на которой будут представлены фото- и видеоматериалы, специализированная литература.

На конференции будут заслушаны доклады о роли медицинских работников, ученых и видных деятелей здравоохранения, организаций медицинской службы в годы Великой Отечественной войны.

В время подготовки к конференции будет проведен конкурс научных работ среди молодых ученых, лучшие работы будут включены в программу Конференции.

Также будет проведен творческий конкурс на лучшее произведение на тему «Моя семья в истории Великой Победы». На конкурс могут быть представлены повести, рассказы и авторские видеоролики. Лучшие произведения будут включены в Юбилейный сборник, посвященный 75-летию Победы. По итогам конкурсов победители будут награждены дипломами и ценными призами.

Работы для участия в конференции и конкурсе принимаются на казахском, русском и английском языках. По результатам конференции будет издан электронный сборник материалов. Материалы для публикации, темы докладов и заявку на участие с телефонами контактного лица направлять по электронному адресу: [email protected], телефон: 8(727)250 67 82; 8(727)250 67 81 (с 9.00 до 18.00 по времени г. Нур-Султана) главному специалисту отдела научной работы д.м.н. Хабиевой Тамаре Хамитовне до 2 марта 2020 года.

Nursing care (5В110100)

Graduates who complete training in the specialty 5B110100 “Nursing” are awarded a diploma with the award of the academic degree “Bachelor of Nursing.”

GRADUATES HAVE THE RIGHT TO CONTINUE FURTHER TRAINING IN THE MASTER:

CARDIOLOGY, INCLUDING INFANTILE

A graduate who has completed training in the specialty “cardiology, including infantile” is issued a certificate awarding the qualification “cardiologist,including infantile ”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a cardiologist,including infantile. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

A graduate who has completed training in the specialty “otorhinolaryngology, including infantile” is issued a certificate awarding the qualification “ORT specialist,including infantile ”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a ORT specialist,including infantile. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

PSYCHIATRY

A graduate who has completed training in the specialty “ psychiatry” is issued a certificate awarding the qualification “psychiatrist”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a psychiatrist. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

RADIODIAGNOSIS

A graduate who has completed training in the specialty “ radiodiagnosis” is issued a certificate awarding the qualification “radiologist”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a radiologist. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

OPHTHALMOLOGY, INCLUDING PEDIATRIC

A graduate who has completed training in the specialty “ophthalmology, including pediatric ” is issued a certificate awarding the qualification “ophthalmologist, including pediatric”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a ophthalmologist, including pediatric. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

DERMATOVENEREOLOGY, INCLUDING PEDIATRIC

A graduate who has completed training in the specialty “dermatovenereology, including pediatric ” is issued a certificate awarding the qualification “dermatovenerologist, including pediatric”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a dermatovenerologist, including pediatric. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

ANESTHESIOLOGY AND RESUSCITATION, INCLUDING PEDIATRIC

A graduate who has completed training in the specialty “Anesthesiology and resuscitation, including pediatric ” is issued a certificate awarding the qualification “anesthesiologist and resuscitationist, including pediatric”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a anesthesiologist and resuscitationist, including pediatric. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

MEDICINE OF EMERGENCY SITUATIONS AND DISASTERS

A graduate who has completed training in the specialty “medicine of emergency situations and disasters” is issued a certificate awarding the qualification “doctor of medicine of emergency situations and disasters”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a doctor of medicine of emergency situations and disasters. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

URINOLOGY AND ANDRIATRY, INCLUDING PEDIATRIC

A graduate who has completed training in the specialty “urinology and andriatrym including pediatric” is issued a certificate awarding the qualification “urinologist and andrologist, including pediatric”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a urinologist and andrologist, including pediatric. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

PULMONOLOGY, INCLUDING PEDIATRIC

A graduate who has completed training in the specialty “pulmonology including pediatric” is issued a certificate awarding the qualification “pulmonologist, including pediatric”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a pulmonologist, including pediatric. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

GENERAL SURGERY

A graduate who has completed training in the specialty “general surgery” is issued a certificate awarding the qualification “surgeon”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a surgeon. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

INTERNAL MEDICINE

A graduate who has completed training in the specialty “internal medicine” is issued a certificate awarding the qualification “therapeutist”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a therapeutist. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

ALLERGIOLOGY AND IMMUNOLOGY, INCLUDING PEDIATRIC

A graduate who has completed training in the specialty “allergiology and immunologym including pediatric” is issued a certificate awarding the qualification “allergologist-immunologist, including pediatric”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as an allergologist-immunologist. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

7R09123 Детская хирургия

Срок обучения:3 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Детская хирургия» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – детский хирург», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача детского хирурга. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

7R09125 Травматология – ортопедия, в том числе и детская

Срок обучения:3 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Травматология – ортопедия, в том числе и детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – травматолог – ортопед, том числе детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача травматолога – ортопеда, в том числе и детского. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

7R09111 Инфекционные болезни, в том числе детские

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Инфекционные болезни, в том числе детские» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – инфекционист», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача инфекционных болезней, в том числе детских. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

7R09131 Неонатология

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Неонатология» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – неонатолог», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача неонатолога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

7R09141 Скорая и неотложная медицинская помощь

Срок обучения:3 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Скорая и неотложная медицинская помощь» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – скорой и неотложной медицинской помощи», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача скорой и неотложной медицинской помощи. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

7R09143 Терапевтическая стоматология

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Терапевтическая стоматология» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – стоматолог-терапевт», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача стоматолога – терапевта. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

7R09109 Нефрология, в том числе детская

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Нефрология, в том числе детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – нефролог», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача нефрологии, в том числе детской. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

7R09147 Ортодонтия

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Ортодонтия» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – стоматолог ортодонт», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача стоматолога ортодонта. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

7R09103 Аллергология и иммунология, в том числе детская

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Аллергология и иммунология, в том числе детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – аллерголог иммунолог», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача аллерголога и иммунолога, в том числе детского. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

7R09145 Ортопедическая стоматология

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Ортопедическая стоматология» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – стоматолог-ортопед», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача стоматолога-ортопеда. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

7R09144 Хирургическая стоматология

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Хирургическая стоматология» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – стоматолог-хирург», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача стоматолога-хирурга. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

7R09104 Гастроэнтерология, в том числе детская

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Гастроэнтерология, в том числе детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – гастроэнтеролог», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача гастроэнтеролога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

7R09142 Клиническая фармакология

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Клиническая фармакология» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – клинический фармаколог», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача клинической фармакологии. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

7R09137 Неврология, в том числе детская

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Неврология, в том числе детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – невролог», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача невролога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

7R09133 Медицинская генетика

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Медицинская генетика» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – генетик», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача генетика. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

7R09116 Спортивная медицина

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Спортивная медицина» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – спортивной медицины», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача спортивной медицины. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.